Doe Dag en Open Avond op Nordwin College in Buitenpost

Buitenpost - Overdag staat de school open voor diegenen die zich van tevoren hebben aangemeld. ’s Avonds is iedereen van harte welkom. Aanmelden voor overdag kan via de basisschool, de schooladministratie of de website van het Nordwin College.

Enkele honderden basisschoolleerlingen doen elk jaar mee aan de Doe Dag en ook op de Open Avond is de belangstelling altijd weer overweldigend. Overdag tijdens de Doe Dag volgen de deelnemers minilessen en krijgen zo een goede indruk van wat Nordwin College te bieden heeft. Bij de minilessen komen zowel de theorievakken als de praktijkvakken aan bod.

Veel leerlingen gaan naar het Nordwin College, omdat ze praktijkvakken belangrijk vinden. Al in de onderbouw wordt hier dan ook flink aandacht aan besteed. Tijdens de uren Praktische Sector Oriëntatie in klas 1 en 2 krijgen de leerlingen onder andere les in Bloem & Design, Groen, Plant & Productie, Dier & Welzijn en Voeding & Gezondheid. Tijdens de technieklessen wordt ook gebruik gemaakt van Lego. Nordwin College heeft daarvoor speciaal een Lego Studio gerealiseerd.

Bij de theorievakken heeft men in de onderbouw gekozen voor een aanpak die enigszins afwijkt van de manier van werken op andere vmbo-scholen. Er wordt bij deze vakken gewerkt in groepen van ongeveer veertig leerlingen in een stamlokaal. Hierbij wordt een dergelijke groep door minimaal drie onderwijskrachten begeleid.

De leerlingen werken met een weektaak. Op die manier raken ze eraan gewend dat ze hun zaken goed moeten plannen en wordt de aanpak van veel basisscholen op Nordwin College voortgezet. Een bijkomend voordeel van deze aanpak is, aldus het Nordwin College, dat een flink percentage van de leerlingen al binnen redelijk korte tijd enkele vakken op een hoger niveau kan gaan volgen. Dit percentage ligt beduidend hoger dan bij het op veel scholen gangbare klassikale systeem. Tevens wordt er in klas 1 en 2, 3 en komend jaar ook in klas 4 gebruikt gemaakt van een iPad als ondersteuning bij een aantal vakken.

In klas drie en vier spelen vooral in de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg de praktijkvakken een grotere rol. Leerlingen in de gemengde en theoretische leerweg richten zich voornamelijk op de theorievakken. De gemengde en theoretische leerweg zijn wat betreft niveau precies gelijk. Leerlingen die de theoretische leerweg met goed gevolg hebben afgelegd, kunnen echter ook doorstromen naar de havo.

De leerlingen kunnen na het vmbo-groen nog alle kanten op en een aantal kiest een sector die soms niet typisch ‘groengericht’ is. Elk jaar besluit ook een aantal leerlingen om de studie te vervolgen aan het MBO 1&2 van de school. Op deze opleiding worden de niveaus 1 en 2 van de groene opleidingen aangeboden.