Diamanten bruidspaar verrast Feanster Moune met royale gift

Surhuisterveen - Het echtpaar Marten en Iemkje de Jong uit Surhuisterveen vierde afgelopen week het zestigjarig huwelijksfeest. Als cadeautip hadden de diamanten echtelieden hun gasten gevraagd een bedrag te doneren voor een nader te bepalen goed doel.

Als goede doel heeft de familie De Jong gekozen voor het financieel ondersteunen van de Feanster molen. De Feanster Moune is momenteel bezig met een project waarbij een maalstoel wordt gerestaureerd. Dit gebeurt waar mogelijk met oorspronkelijke materialen. Ook de ruimte waarin de maalstoel in de toekomst weer moet draaien, wordt opgeknapt.

Het opknappen en onderhouden van een historisch monument als de Feanster Moune kost jaarlijks veel geld. De vrijwilligers willen dit dan ook zoveel mogelijk zelf doen.

,,Deze royale gift van maar liefst 680 euro is dan ook meer dan welkom”, zegt Jan Durk Benedictus, de voorzitter van het bestuur van de molen. ,,Het is een geweldige ‘ynstruiïng’” zo liet Benedictus het echtpaar weten. Marten en Iemkje brachten na het goede nieuws van de gift op uitnodiging van het bestuur een bezoek aan de molen, waar zij kennis maakten met het bestuur en de vele vrijwilligers.

Marten de Jong maakte van de mogelijkheid gebruik om aan te geven dat zij graag op deze wijze alle belangstellenden wilden bedanken voor hun aanwezigheid op de receptie, voor de vele  kaarten en de verdere belangstelling. Hij benadrukte dat het met name hun gasten zijn geweest die het cadeau hebben gegeven. ,,Feitelijk komt de donatie van onze gasten en vrienden en zijn wij slechts de doorgevers van het geld”, aldus De Jong.

Jan Durk Benedictus gaf aan dat het initiatief van de familie De Jong ook heel belangrijk was. ,,Jullie hadden er ook van op vakantie kunnen gaan, maar daar hebben jullie niet voor gekozen. Daarvoor onze hartelijke dank.”