Anjum huldigt freulewinnaars

ANJUM - Het was afgelopen vrijdag gezellig druk in voetbalkantine “lyts Mokum” in Anjum. Zo’n kleine 100 mensen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging van kaatsvereniging Klaas Thomas om de receptie voor de huldiging van de freulewinnaars bij te wonen. Gerrit Dijkstra, Gerwin Dijkstra en Sytse Koree wisten op 8 augustus jongstleden deze vermaarde kaatspartij voor jongens op hun naam te schrijven. Reden temeer om ze nog een keer in het zonnetje te zetten. En dat gebeurde zeker, de jongens werden bedolven onder cadeau’s en mooie woorden. Namens gemeente Dongeradeel voerde wethouder de Graaf het woord. Ze vertelde hoe zij de bewuste dag op haar vakantie adres op Ameland had beleefd. Ook de voorzitter van de federatie Dongeradeel, de heer Veldman, liet in zijn speech blijken grote waardering voor dit resultaat te hebben. Simon Minnesma en Sip Jaap Bos namen het woord namens Stichting Score, het instituut waar de drie jongens trainen. Tot slot kwamen de ouders en grootouders nog even aan het woord en sloot Tamme Visser het officiële gedeelte af met een speech waarin de geschiedenis van het kaatsen in Anjum nog even werd belicht en hoe de weg naar dit geweldige succes tot stand is gekomen. Natuurlijk konden de kaatsers niet achterblijven en bedankte Sytse op humoristische wijze de ouders, trainers en coach voor de tijd, geld en energie welke zij in hun kaatsloopbaan hadden gestoken. Het was het, dankzij deze geweldige overwinning, natuurlijk meer dan waard. Er werd door iedereen nog even gezellig nagepraat en iedereen was het er over eens: “ in geweldige jûn, die we foart net wer belibje”