Vlag in top bij CBS De Pionier in Dokkum

DOKKUM - Onder ruime belangstelling werd donderdagmiddag de officiële opening verricht van CBS De Pionier in Dokkum. Kinderburgemeester Aukje Miedema en directeur Tyneke Hogendorp hesen de vlag bij de school en brachten een toost uit op de nieuwe school. Na de herfstvakantie kent de school 86 leerlingen en daarnaast is er voor, naschoolse en kinderopvang in het pand gevestigd waar 30 kinderen gebruik van maken.

Eind juli is gestart met het realiseren van het onderkomen voor De Pionier aan de Alde Terp. Tijdens de zomervakantie is hard doorgewerkt, waardoor het vrijdag 24 augustus kon worden opgeleverd. Vanuit de buurt kwamen sinds de opening nog wel klachten over het parkeren bij de school, maar tijdens de opening was daar niets van te merken. Alle bezoekers aan de opening parkeerden keurig hun auto’s nabij bouwmarkt de Karwei.

Sinds 1 augustus zijn de deuren van de Groen van Prinsterer gesloten. De gemeenteraad van Dongeradeel is in 2016 akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van anderhalf miljoen euro voor nieuwbouw van de Groen van Prinstererschool in Dokkum. Het schoolbestuur had de Trije Terpen als favoriete locatie voor de vervangende nieuwbouw. Voor de gemeente was een combinatie van nieuwbouw met CBS De Regenboog (en/of eventueel meerdere andere scholen) meer een oplossing, waarbij ook CBS De Bron op termijn bij aan kan schuiven. Met de tijdelijke school is er eerst een tussenoplossing.