Waanders: ‘Het is werkelijk heel erg mooi geweest’

DOKKUM - Donderdagavond nam burgemeester Marga Waanders tijdens de raadsvergadering in de gemeente Dongeradeel afscheid van de gemeenteraad. Alle fracties, van klein naar groot, spraken Waanders toe en spraken lovende woorden over haar periode in de gemeente Dongeradeel. Ook vrijdag staat nog volop in het teken van afscheid nemen, onder andere tijdens een speciale bijeenkomst met gemeenteraad en genodigden en aansluitend tijdens een openbare receptie in de Grote Kerk in Dokkum. “Het is werkelijk heel erg mooi geweest”, sloot burgemeester Marga Waanders haar –toch ook wat lange – slotpleidooi donderdagavond.

In 2009 durfden Dongeradeel en Waanders het aan. “Een vrouw en dan ook nog een rooie, daar hoefde je in Dongeradeel niet meer aan te komen”, dacht Waanders aanvankelijk. Dat bleek mee te vallen. Raadsleden waren unaniem lovend over haar inzet de afgelopen jaren. “Ik ben ervan overtuigd dat haar aandeel voor zeer groot belang geweest voor onze gemeente”, zei PvdA-raadslid Kootje Klinkenberg. “Voor mij was u ook een voorbeeld van integriteit. U stond als een rots boven de partijen”. Jannie van Midlum van Algemeen Belang Dongeradeel roemde ook het vele lobbywerk dat er achter de schermen werd verricht voor de Sionsberg en om de status van krimpregio binnen te halen. “As it nedich wie, dan wiest der mei hert en siel”, zei Fedde Breeuwsma van de FNP en daarmee haalde hij ook op het dodelijk ongeval in 2013 in Raard, dat grote impact had in de gemeente.

Waanders complimenteerde de gemeenteraad van Dongeradeel met hun gebruik om voorafgaand en na een gemeenteraadsvergadering elkaar de hand te schudden. “Ik hoop dat dit ook in de nieuwe gemeente het geval zal zijn”, sprak Waanders. Mede door dit gebruik waren de debatten hard op de inhoud, maar zacht op de persoon. De burgemeester stond verder positief stil bij de steun aan het AZC, de inzet voor de Sionsberg en de collectieve alertheid voor mensen die wat minder goed mee kunnen komen. “Mooi is ook dat voorzieningen niet dom zijn weg bezuinigd. Wezenlijke voorzieningen zijn buiten schot gebleven”, aldus Waanders. De voormalige wethouder van Leeuwarden kreeg in Dongeradeel eerst te maken met flinke bezuinigingen; tegelijkertijd had ze de ambitie om de gemeente sociaaleconomisch te versterken.

Ondanks dat er op de functioneringsgesprekken met de burgemeester eigenlijk geheimhouding ligt, haalde Waanders zelf de steeds terugkerende kritiekpunten op jaar naar voren. Haar beantwoording was soms zeer uitvoerig en daardoor was ze vaak lang van stof. En als raadsleden voor de zoveelste keer iets herhaalden, sprak haar gezicht boekdelen. Dat laatste punt wist ze te verbeteren, maar ook donderdagavond was de burgemeester het langst aan het woord. Tips voor de raad had ze ook nog. “Nooit meer een burgemeester vragen om een politiek gevoelige portefeuille op zich te nemen”, zei ze en daarmee doelde ze op de sociale zaken en werkgelegenheid dat ze in het eerste jaar ook nog onder haar hoede had. “En als jullie echt ‘meer romte voor de mienskip willen’ bieden, dan moet u daar ook geld bij leggen”, gaf ze als tip.