Eerste ledenvergadering Dorpsraad Gerkesklooster-Stroobos

Gerkesklooster-Stroobos - De grote zaal in dorpshuis Rehoboth zat 17 oktober zo goed als vol tijdens de eerste algemene ledenvergadering van de Dorpsraad Gerkesklooster-Stroobos. De vergadering verliep rustig, maar de gemoederen raakten toch enigszins verhit toen er over het thema wonen gesproken werd.

Al veel positieve resultaten, wonen blijft een issue.

In het afgelopen half jaar was het onderwerp wonen duidelijk één van de speerpunten van de Dorpsraad. Sinds het uitkomen van de regionale woningmarktanalyse (ook wel KAW-rapport genoemd)  van de gemeente Achtkarspelen hebben werkgroepleden hard gewerkt om aan te tonen dat de visie van het onderzoeksbureau niet strookt met die van de inwoners van het tweelingdorp. En dat werd tijdens deze bijeenkomst nog eens zeer duidelijk gemaakt. Het harde werken heeft zijn vruchten afgeworpen, de dorpsraad en de gemeente Achtkarspelen zullen een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren.

Een ander onderwerp van debat bleek de verkeersveiligheid op de Verlaatsterweg en wegwerkzaamheden. Meerdere bewoners lieten duidelijk dat het wel erg lang duurt voordat de problematiek wordt opgelost en dat communicatie over werkzaamheden soms te wensen over laat.

Voorzitter Christiaan van der Molen gaf aan dat het juist voor dit soort zaken belangrijk is dat de dorpsraad er is. ,,Zo kunnen we met een eenduidige boodschap met de gemeente om de tafel.” En dat dit al regelmatig het geval is kon Anna Dora Winius, projectcoördinator van de gemeente Achtkarspelen zeker beamen: ,,Gerkesklooster-Stroobos is een zeer actief dorp, we hebben veel contact, soms wekelijks. Dat is goed, maar voor ons als gemeente soms ook even wennen en zoeken.”

Al met al zijn de inwoners van Gerkesklooster-Stroobos zeer te spreken over de eerste dorpsraad binnen de gemeente Achtkarspelen. ,,Complimenten! Jullie hebben heel veel werk verzet in de afgelopen maanden”, klonk het aan het einde van de vergadering uit de zaal.