Start werkzaamheden reconstructie Nes op 1 november

NES (A) - Op 1 november beginnen de reconstructiewerkzaamheden in het dorpscentrum van Nes. In twee fases wordt de dorpskern aangepakt: fase 1 is van 1 november 2018 tot en met 31 maart 2019 en fase 2 start op 1 oktober 2019 en duurt tot en met 31 maart 2020.

Uitgangspunt bij de revitalisering is dat het karakter en de cultuurhistorische waarden van het dorp behouden blijven. Met de revitalisatie wil de gemeente de openbare ruimte in het dorp aantrekkelijker maken. Het streven is een dorpskern die geschikt is voor intensief gebruik en waar de beeldbepalende historische elementen en gebouwen goed tot hun recht komen, onder meer door nieuwe bestrating en aanpassingen in de openbare groenvoorziening. De werkzaamheden worden op een aantal plaatsen gecombineerd met onderhoud en vernieuwing van de riolering en andere infrastructuur.

Er wordt een regenwaterriool aangelegd, dat het regenwater infiltreert in de bodem. Ook wordt nieuwe elementenverharding aangebracht.

Volgens een strakke planning, waarbij het dorp zo goed mogelijk bereikbaar en begaanbaar wordt gehouden, voert aannemer Schagen Infra de werkzaamheden uit. Overlast voor bewoners en bezoekers in onvermijdelijk, maar wordt tot een minimum beperkt.

Wilt u meer weten over de werkzaamheden? Download dan de gratis omgevingsapp van de aannemer. Deze app kunt u in de appstore vinden door te zoeken op ‘Dorpscentrum Nes’.