Dood hout leeft

Dokkum - Wethouder Albert van der Ploeg van de gemeente Dongeradeel heeft woensdag een educatief informatiebord bij de grote houtstapel in het Tolhuispark in Dokkum. Leerlingen van groep 3/4 van CBS De Pionier uit Dokkum hielpen daarbij een handje.

De gemeente heeft dit informatiebord geplaatst op verzoek van natuurgids Annemarie van der Molen van NME-Centrum De Klyster. Zij geeft al jaren een excursie in het Tolhuispark voor het basisonderwijs. De Klyster - het intergemeentelijk centrum voor natuur- en duurzaamheidseducatie - heeft speciaal met de gemeente afgesproken om de boomstammen niet op te ruimen, want voor kinderen is het heel leerzaam om beestjes, paddenstoelen en schimmels te bestuderen. En daarna natuurlijk lekker klimmen en klauteren op deze houtstapel, want ook dat is leerzaam en spannend.

Wethouder Albert van der Ploeg vertelde de leerlingen over het nut van kleine beestjes: “al dy lytse bistjes binne tige belangryk, want se romje it ôffal fan de natoer op en se jouwe de boaiem wer nije grûn en sa is it krinkje wer rûn”. Daarna hielpen de kinderen de wethouder om het doek van het bord te halen. “Ik fyn it in prachtich boerd en der steane moaie plaatsjes bij” seit Van der Ploeg. “Sjoch, dizze hawwe wij sakrekt ek allegear fûn” roepen de leerlingen al wijzend op het bord in koor. Juf Marga Hester Visser kijkt trots naar haar groep: “dit hebben ze vanochtend allemaal ontdekt, normaal loop je daar gewoon langs en zie je dat niet”.

Voortaan kunnen ook wandelaars in het Tolhuispark op het bord lezen dat er heel wat te beleven valt op en rond een stapel dood hout.