Ameland wil aan de slag met Wad

BALLUM - Ameland wil Rijkswaterstaat vergunning geven om de bocht in de vloedgeul bij Holwerd af te snijden. De bocht ligt op 1,5 kilometer ten noordwesten van de veerdam. De maatregel staat op de agenda vanwege de aanhoudende vertragingen van de veerboot door dichtslibbende delen van de vaargeul.

De vaarweg wordt met die maatregel 900 meter korter, wat een tijdswinst van 6 minuten oplevert. De klus moet medio 2019 geklaard zijn.

De hele gemeenteraad van Ameland staat achter dit plan, al hadden sommige raadsleden meer gewild. “Aan de slag,” zegt Jeppe Groenewold (VVD). Hij wil niet meer onderzoeken afwachten, maar een schep in het Wad zetten. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven schreef eind september aan de Tweede Kamer dat ze een nieuw onafhankelijk onderzoek wil om te bekijken of en hoe er efficiënter kan worden gebaggerd. Daar wil Ameland niet op wachten. Rijkswaterstaat heeft nu vergunning aangevraagd voor het bijsnijden van die ene bocht. Eigenlijk is dat Piet IJnsen (ABA) wat te mager. In een presentatie in het voorjaar sprak Rijkswaterstaat nog over een tweede bochtafsnijding van de Reegeul bij Nes, maar die maatregel is op de lange baan geschoven.

Wethouder Theo Faber heeft vertrouwen in Rijkswaterstaat. Die zorgt dat de vaarroute verkort wordt zonder dat dit ten koste gaat van de natuur. In feite zoekt de natuur al de kortste weg, zegt Faber. Dat proces gaat alleen niet snel genoeg. Voor dat wat de natuur zelf al doet, moet Rijkswaterstaat vergunning aanvragen. Faber zegt het met opgetrokken wenkbrauwen, maar zo zit de wetgeving in elkaar. Voor de toekomst ziet de wethouder het liefst dynamisch beheer van de route tussen Nes en Holwerd. Dan kan de beheerder de vloedlijn in het Wad volgen zonder dat natuurwetgeving het beheer remt. Gemeente, provincie en Rijkswaterstaat gaan samen optrekken om Den Haag daarvan te overtuigen.