Zuidertoren Schiermonnikoog in het voorjaar weer wit

Schiermonnikoog - De Zuidertoren op Schiermonnikoog zal in het voorjaar weer wit zijn. Na jaren van verwaarlozing is de toren groen uitgeslagen en in slechte staat. De werkzaamheden beginnen zoals het er nu uit ziet 1 maart en zullen zes weken duren, op voorwaarde dat de temperatuur dan tenminste 12 graden bedraagt. Maart dit jaar vroor het tot min tien graden. De operatie kan dus enige vertraging oplopen. Het was aanvankelijk de bedoeling na de zomer met de restauratie te beginnen. De onderhandelingen met de betrokken instantie zoals, KPN, het Loodswezen en de gemeente vroegen echter meer tijd dan gedacht. Inmiddels is duidelijk dat de grote schotel aan de voorzijde van de toren kan worden verwijderd. Deze heeft geen nut meer. De grenzen van de grond worden door het kadaster opnieuw opgemeten.

Er zijn twee stichtingen betrokken bij de renovatie. Eigenaar is de stichting Behoud Zuidertoren. Deze kocht in juni de toren van KPN na lange onderhandelingen. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door Etty van der Veer en Ger van Langen, aangevuld met Hesther Alberdingk Thijm, directeur van de Art foundation van AkzoNobel.

De andere partij is de Stichting Zuidertoren, met als bestuur, Arjen Kok, Mia Michels, André Duiven, Bauke Henstra en Thom Verheul. Deze stichting werkte aanvankelijk ook aan de restauratie van de toren, maar beperkt zich in overleg met de nieuwe eigenaar nu alleen nog tot het opknappen van het omliggende terrein en het herstel van de zichtlijn op de toren vanuit de Torenstreek. Daarvoor zijn bijdragen ontvangen van provincie (IMF) en gemeente.

Onlangs hebben de twee stichtingen een gezamenlijk plan opgesteld: Nog deze winter zal het struikgewas rond de toren en de bomen op het terrein worden gesnoeid. Dat kan niet wachten tot na de renovatie in verband met het broedseizoen. In overleg met alle betrokkenen zal de zichtlijn vanuit de Torenstreek worden hersteld. Na de schilderbeurt wordt het terrein verder opgeknapt. Er komt een schelpenpad naar de toren, twee banken, een informatiebord en een nieuwe toegangsdeur.

Alle installaties worden uit de benedenruimte van de toren verwijderd. Er ontstaat dan ruimte voor kleine exposities. Weer wat later zal de watertank worden verwijderd en komt de oorspronkelijk trap van vóór 1950 terug in de toren.

Ten noorden van de zendmast komt een ‘verwonderingspad’ met beelden, dat de relatie tussen cultuur en natuur benadrukt. Twee Nederlandse musea zullen daarvoor beelden in bruikleen afstaan. Het huidige prikkeldraad zal worden vervangen door een laag hek van eikenhouten staken, zoals ook om de bloementuin van Natuurmonumenten. Voor een gering bedrag zal men de toren en de beeldentuin kunnen bezichtigen. Betaling zal gaan door middel van een elektronisch systeem met een toegangspoortje.

De gelden die daarmee binnen komen zullen worden gebruikt voor het onderhoud van de toren.