Brugproject Oosternijkerk van start

Oosternijkerk - Na jarenlange voorbereiding, is deze week met het brugproject over de opvaart naar de Peasens gestart. Het gaat hier om een initiatief van het dorpsbelang en de ijsvereniging van Oosternijkerk om een brug aan te leggen waardoor er een vaarroute komt richting het dorp en er een gezonde waterberging ontstaat. Er is al een tijdelijke voetgangersbrug aangelegd en de sloophamer heeft er voor gezorgd dat de oude duiker afgevoerd kan worden.

Dit project is mogelijk gemaakt door de inzet van gedreven besturen en vrijwilligers, de gemeente en diverse sponsoren. Het ligt in de planning om de werkzaamheden eind 2018 af te kunnen ronden.