Grand café met vrijwilligers in Buitenpost

Buitenpost - Ds. Gert van Helden interviewde enkele vrijwilligers tijdens het Grand Café dat onlangs werd georganiseerd door de PKN-gemeente van Buitenpost.

Ds. Gert van Helden vuurde zijn vragen af op Bonne Offinga die de laatste elf jaar catechese geeft aan jongeren, Hermien Schipper die zich inzet voor statushouders onder vluchtelingen, en het duo Arnold van der Heide en Marten Zijlstra dat samen met anderen het beamerteam tijdens kerkdiensten bemant.

Het koor Excentriek uit Ryptsjerk onder leiding van Atsje Lettinga zorgde voor de nodige afwisseling. Hun liederen en voordrachten - in excentrieke kleding - droegen bij aan een gezellige sfeer. De Schakel achter de Kruiskerk was voor deze gelegenheid weer omgetoverd in een heus café met een bar die via de kringloopwinkel is aangeschaft. Samen met vrijwilligers had kosteres Wiepie Renkema de zaal in stijl aangekleed.

Hoe bereik je als catecheet dat jongeren tussen twaalf en circa zeventien jaar niet door hun ouders worden gestuurd maar vrijwillig naar de catechese gaan? Bonne Offinga: ,,Het moet eigenlijk zo zijn dat jongeren het leuk vinden om mee te doen. We proberen jongeren te laten nadenken en een eigen mening te laten vormen over problemen in de samenleving. Sociale media als Youtube bepalen vaak hun mening, maar ze kunnen ook vanuit het geloof hun mening vorm geven."

Hermien Schipper vertelde hoe ze samen met haar man Ben in het vluchtelingenwerk is 'gerold'. Enkele jaren geleden werd vanuit de kerk gevraagd koffers beschikbaar te stellen voor vluchtelingen die aanvankelijk in Kollumeroord werden gehuisvest. Er werden honderd koffers ingeleverd. Van het een kwam het ander en het echtpaar Schipper besloot zich in te zetten voor de coaching van vluchtelingen, in het bijzonder de inburgeringscursussen in het Koartling waarvan de Nederlandse taal een belangrijk onderdeel is. Hermien Schipper: ,,De statushouders krijgen ook veel ambtelijke brieven die wij soms niet eens begrijpen, laat staan dat zij ze kunnen lezen. Sociale coaching is een belangrijk onderdeel van onze begeleiding." Op een vraag van ds. Van Helden vertelde Schipper dat zij en haar man 'er zijn ingerold'. ,,Je wordt zo gepakt door alles wat we hebben meegemaakt, dat we moeilijk afstand kunnen nemen. We hebben geleerd als christen onze medemens bij te staan en krijgen veel inspiratie van de nieuwe dingen die we nu in ons leven meemaken."

Op de donderdag voordat het beamerteam op zondagmorgen in de Kruiskerk in actie komt, gaat het team achter de computer zitten om de kerkdienst 'in elkaar te zetten', vertelden Arnold van der Heide en Marten Zijlstra. Ze vinden het leuk werk, maar er gaat wel eens iets mis. Soms moet er vliegensvlug geïmproviseerd worden.

Het was aanvankelijk de bedoeling dat er een vrijwilliger van het jaar zou worden gekozen. Maar hiervan werd afgezien omdat het toch moeilijk zou worden om een keuze te maken uit tweehonderd vrijwilligers die een taak hebben in de gemeente. De vrijwilligers die vanuit de gemeente zijn genomineerd,  kregen allen een roos als blijk van waardering.