Pleidooien in Achtkarspelen voor afscheid van Caparis

Buitenpost - De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft schoon genoeg van de gang van zaken bij sociale werkvoorziening Caparis. De zoveelste kostenoverschrijdingen bij Caparis waren donderdagavond voor diverse fracties aanleiding te pleiten voor uittreding uit de gemeenschappelijke regeling.

,,De maat is vol”, stelde Sjon Stellinga van de PvdA-fractie. ,,Er worden steeds dezelfde fouten gemaakt. Het is bijna schaamteloos. We willen van die tent af.” Ook andere partijen uiten in felle bewoordingen hun ongenoegen over Caparis. Tjibbe Brinkman van de FNP sprak van een ethisch faillissement bij de ‘hege hearen dy’t it foar it sizzen ha’. 

Via een amendement stelden de PvdA, FNP, VVD en PVV voor zoveel mogelijk medewerkers van Caparis onder te brengen in de eigen Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (MOA). Deze werd twee jaar geleden opgericht en heeft 35 voormalig groenmedewerkers van Caparis onder haar hoede. De MOA is uiterst succesvol en heeft al mooie resultaten geboekt.

Het amendement kreeg geen steun van de coalitiepartijen CDA, GBA en CU. Het college van b. en w., dat zich eveneens afkeurend over de begrotingswijzigingen van Caparis had uitgelaten, kon zich evenmin in het amendement vinden. Wel gaf wethouder Margreet Jonker aan het signaal van de oppositie ter harte te willen nemen.