Voortzetting samenwerking ROC Friese Poort en Interzorg Groep

Ferwert - Deze maand is bij Interzorg Groep, voor het tweede jaar, een praktijkleerroute van start gegaan. Deze praktijkleerroute is een samenwerking van ROC De Friese Poort met Interzorg Groep te Ferwert. De groep van 22 deelnemers bestaat uit studenten van de beroepsopleiding Verzorgende IG, de opleiding Dienstverlening en BBL-ers van de volwassenopleiding van de Friese Poort in Leeuwarden of Dokkum. Deze studenten volgen hun opleiding intern bij Interzorg Groep. Voor de deskundige begeleiding zijn drie dagen per week docenten van de Friese Poort aanwezig.

Vorig jaar is speciaal voor deze studenten een nieuw skillslab ingericht en dit jaar is een nieuw leslokaal gerealiseerd. Op deze manier kunnen de studenten hun opgedane ervaring meteen in de praktijk oefenen en klassikaal les krijgen.