Spannende Profyto DSD kaatspartij in Morra-Lioessens

MORRA-LIOESSENS - Afgelopen zaterdag werd de traditionele Profyto DSD kaatspartij gekaatst in Morra-Lioessens, deze wedstrijd werd door de Federatie Dongeradeel georganiseerd. Om klokslag 13:00 uur werd de eerste kaatsbal opgeslagen op de laatste federatiewedstrijd van dit jaar. Ook konden er nog punten behaald worden voor het Weidenaar Klassement.

In de A klas werd er individueel een competitie gekaatst, dit betekende dat er 3 keer opnieuw geloot werd. De 1e prijs werd behaald door Gerben Hein WIjtsma. De 2e prijs werd gewonnen door Auke Boomsma.

In de B klas stonden 7 parturen op de lijst. De 1e prijs werd toch enigszins verassend gewonnen door het partuur van Simon Jan Mol, Johan Dijkstra en Durk Pieter Hiemstra. In de finale werd er gewonnen van het partuur van Siebe Feenstra, Douwe Jouke Yntema en Jan Pieter Hovinga. De 1e prijs in de afvalronde was voor het ‘op voorhand favoriete’ partuur van Adol Braaksma, Oane Westra en Tjeerd Jan Boomsma.

Bij de Dames hadden zich 4 parturen opgegeven, wat betekende dat er een competitie werd gekaatst. Met overmacht werd de 1e prijs gewonnen door het partuur van Esther Turkstra en Mynke Hoekstra, ze wisten al hun wedstrijden te winnen. De 2e prijs ging naar het partuur van Margriet Wijtsma, Hilde Seepma en Berber Rinskje Ferwerda.

De jeugd van 14 tm 16 jaar kaatsen in een poule van 4 parturen. Het partuur van Lysanne Koree, Aljantine Holtewes en Arjen Schregardus bleek het sterkst deze dag, ze wisten al hun 3 wedstrijden te winnen. De 2e prijs werd gewonnen door Marrit Roorda, Jacob Klaas Dijkstra en Johan Sipma.

Na afloop werden de prijzen verdeeld van het Weidenaar Klassement, en werd er nog gezellig nagepraat na een geslaagd Federatie kaatsseizoen.