Warm kaatsweekend in Nes (D)

NES (D) - Afgelopen weekend was er weer volop kaatsen in Nes Dongeradeel; vrijdagavond was er de Pauzengapartij voor de basisschoolkinderen en die was verdeeld in de Welpen en Pupillen.

Het was nog steeds mooi weer en er werd fanatiek gekaatst, de prijzen gingen bij de Welpen naar:Jelmer Allema (eerste) , Eline Slagman (tweede) en Anne Lynn Keegstra (derde).

Bij de Pupillen werden Richtsje Bandstra en Sjouke Pieter Pauzenga eerste en Nynke Keegstra en Hilde Pauzenga tweede.

Zaterdag was De Nespelpartij. Vanwege onder andere de beginnende vakantie was de deelname iets minder dan gebruikelijk, maar er werd niet minder om gekaatst. Er was een gezellige sfeer op het veld en door de bewolking was het niet te heet.

Na een leuke kaatsmiddag gingen de prijzen gingen naar Anna Sijtsma, Jan de Vries en Henk Boersma (eerste) en Jappie de Vries, Aletta Keegstra en Peter Visser (tweede).

De volgende en laatste kaatspartij van dit seizoen is de Grote Ballenpartij op 18 augustus.

Foto: Marianne Boersma.