Gezamenlijke kaatspartij in Paesens-Moddergat

Paesens-Moddergat - Zaterdag 4 augustus werd de gezamenlijke kaatspartij met Morra-Lioessens en Anjum gekaatst in Paesens-Moddergat. Deze partij werd gesponsord door slagerij Menno Hoekstra te Anjum en Bloemisterij Hoge Dijken te Dokkum. Ondanks de vakantie was de opgave goed en kon er bij de heren met zeven parturen en bij de dames met zes parturen gespeeld worden. Bij de heren werd er met een winnaars en herkansingsronde gespeeld en de dames speelden in competitieverband. Mede door het prachtige weer waren er vele supporters om de kaatsers aan te moedigen. De uitslagen waren als volgt:

Heren

1e prijs: Johannes Koree, Oene v/d Woude en Wiebe Wessel Bos

2e prijs: Lolke Dijkstra, Siemen Zeilinga en Andre Turkstra

1e herkansingsronde: Jan Dijkstra, Pope Bauke Holwerda en Nanne Stiemsma

Dames

1e prijs: Marjanne Faber, Jeanette Cuperus en Johanna Bos

2e prijs: Margriet Wijtsma, Jitske Hovinga en Astrid Meinema

3e prijs: Hillie Groen, Geartsje Lei en Antsje de Vries

Donderdag komen de hoofd/eersteklassers in Paesens-Moddergat. Deze partij begint om half zes.