Schaakeiland Schiermonnikoog

Schiermonnikoog - Schiermonnikoog is in de ban van schaken. Het is niet alleen een leuke denksport, maar ook een gezellige manier om elkaar te ontmoeten. Eilanders en toeristen, jongeren en ouderen, kunnen straks schaken in de buitenlucht van het eiland. Stichting Lytje Willem gaat hiervoor zorgen. Zij ontvangen hiervoor een bijdrage van € 6.100,- uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns (IMF). Het project kost € 15.288,-.

Schaaklessen op scholen en schaakcafés hebben zowel de jonge als de volwassen inwoners van Schiermonnikoog enthousiast gemaakt voor schaken. In het dorpscentrum worden twee schaaktafels geplaatst. Deze zijn bedoeld om leuke ontmoetingen te laten ontstaan. Eilanders en toeristen kunnen elkaar hier treffen en uitnodigen voor een potje schaken. Omliggende horecagelegenheden hebben schaaksets te leen, met echte Schiermonnikoger schaakstukken. Ook op het schoolplein van basisschool Yn de Mande wordt een schaaktafel geplaatst. In samenwerking met Chesscity krijgen de leerlingen ook dit jaar op school weer schaaklessen. Zelfs op de boot van en naar het eiland kan straks geschaakt worden, aan tafels die omgevormd worden tot schaakbord.

Iepen Mienskipsfûns

Schaakeiland Schiermonnikoog is één van de 15 projecten op de Friese Waddeneilanden, die subsidie ontvangt uit het IMF. De projecten zorgen samen voor een totale investering van bijna € 1.000.000,- in de leefbaarheid van de eilanden. Eilandbewoners die een goed initiatief hebben voor het verbeteren van de leefbaarheid op hun eiland, kunnen van 17 september tot 12 oktober 2018 subsidie aanvragen uit het IMF. Kijk voor meer informatie over het IMF en het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl/imf.