Plaatsing borden zwemverbod bij bruggen Prinses Margrietkanaal

Augustinusga - Rijkswaterstaat heeft woensdag borden ‘verboden te zwemmen’ geplaatst op drie locaties langs het Prinses Margrietkanaal in Friesland. 

Bij de brug Burgum, de brug Schuilenburg en brug Blauforlaet onder Augustinusga zijn de verbodsborden neergezet. Op deze locaties worden, ondanks het reeds geldende zwemverbod voor het hele kanaal, regelmatig zwemmers gesignaleerd.

In de zomer zoeken veel mensen verkoeling en ontspanning in het water, soms ook in het Prinses Margrietkanaal. Dit is niet zonder gevaar, aldus Rijkswaterstaat. ,,Ondanks een zwemverbod in vaarwegen en bij bruggen, sluizen en havens, ontstaan jaarlijks gevaarlijke situaties met schepen en gebeuren er ongelukken.” Zo was er afgelopen vrijdag het verdrietige incident waarbij een jongen uit Burgum is verdronken in het PM-kanaal.

De borden zijn bedoeld om zwemmers extra op het zwemverbod te attenderen. Het zwemverbod geldt voor de hele vaarweg van Lemmer naar Delfzijl, ook op plekken waar de nieuwe borden staan. Zwemmers riskeren een boete van 140 euro.

Voorlichting

Rijkswaterstaat waarschuwt jaarlijks voor de gevaren van het zwemmen in kanalen en rivieren. Ook delen medewerkers op patrouillevaartuigen folders uit over gevaren van zwemmen in rivieren en kanalen.

Zwemmers zijn voor opvarenden van een binnenvaartschip nauwelijks zichtbaar, zo stelt Rijkswaterstaat. ,,Een groot schip kan niet direct vaart minderen of op het laatste moment uitwijken. Zwemmers worden snel meegezogen door de sterke onderstroom van een passerend schip. Ook zijn zwemmers zijn niet opgewassen tegen de sterke stroming van kanalen en draaikolken.”

Daarnaast kunnen zwemmers door de sterk wisselende temperatuur van het water kramp krijgen en onderkoeld raken. Het is ook bijzonder gevaarlijk om van bruggen en meerpalen af te springen, benadrukt Rijkswaterstaat. ,,Door het troebele water is de diepte niet in te schatten en zijn voorwerpen op de bodem vaak niet te zien.”