Wetterskip: met ingang van donderdag beregeningsverbod

Buitenpost/Leeuwarden - Wetterskip Fryslân stelt met ingang van donderdag 26 juli een beregeningsverbod in. 

Het verbod houdt in dat er geen grasland meer mag worden besproeid. De overige gewassen mogen tussen 22.00 uur ’s avonds en 08.00 uur ’s ochtends beregend worden.

Momenteel is de vraag naar water groter dan het wateraanbod. Bij het huidig gebruik lukt het niet voldoende om alle peilen in de poldersystemen goed te handhaven. Door de aanhoudende droogte is er vanaf donderdag 26 juli, een onttrekkingsverbod van water uit oppervlaktewater en uit grondwater voor beregening of irrigatie voor graslanden, zo laat het Wetterskip weten.

Het verbod geldt voor particulieren en agrariërs met uitzondering van openbare sportvoorzieningen. In een volgende stap wordt bij toenemend watertekort het beregeningsverbod uitgebreid voor alle granen, inclusief mais en snijmais.

Boetes

Er mag dus geen grasland meer besproeid worden. De overige gewassen mogen tussen 22.00 uur ’s avonds en 08.00 uur ’s ochtends beregend worden. Wetterskip Fryslân gaat vanaf donderdag 26 juli hierop toe zien en bij overtreding worden gelijk boetes uitgedeeld.