Rook- en stookverbod in bossen en natuurterreinen Achtkarspelen

Buitenpost - In de gemeente Achtkarspelen is een rook- en stookverbod in bossen en natuurterreinen van kracht geworden. 

In verband met de aanhoudende droogte, warmte en wind heeft het college van b. en w. van Achtkarspelen besloten tot het rookverbod in bossen en natuurterreinen. Het instellen is gebeurd op basis van artikel 2:18 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Dit rookverbod betekent dat het met ingang van dinsdag 24 juli in Achtkarspelen verboden om in bossen, op heide of veengronden dan wel in duingebieden, of binnen een afstand van dertig meter daarvan:

• te roken gedurende de periode tot 1 september 2018;
• voor zover het de open lucht betreft brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen, weg te werpen of te laten liggen binnen honderd meter van de hierboven genoemde gebieden.

Het college wijst erop dat het overtreden van dit verbod strafbaar is. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de einddatum van dit verbod worden gewijzigd.

De Veiligheidsregio Fryslân (VRF) heeft alle Friese gemeenten opgeroepen een rook- en stookverbod in te stellen. Achtkarspelen heeft met het collegebesluit gehoor gegeven aan deze oproep. In heel Achtkarspelen geldt al een verbod op het verbranden van snoeihout.