Klaas de Jager uit Kollum gekozen tot lijsttrekker ChristenUnie Noardeast Fryslân

KOLLUM - De leden van de ChristenUnie (CU) afdeling Noardeast-Fryslân hebben Klaas de Jager (58 jaar) uit Kollum unaniem gekozen tot lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 november a.s. De heer De Jager is op dit moment nog fractievoorzitter van de CU in de gemeente Kollumerland.

Nummer twee op de lijst is is de 27-jarige Nico Zwart uit Dokkum. De plaatsen drie en vier worden bezet door Jan Dekkema (56) uit Kollum en Jan Jarig van der Tol (65) uit Blije, momenteel fractievoorzitter van de CU in Ferwerderadiel. Lysbeth Vellinga-Zeilstra (44) uit Dokkum en Etina Keegstra – Schuiteboer (43) uit Kollumerzwaag bezetten respectievelijk de plaatsen vijf en zes. Jan Andringa uit Holwerd (57) en ondernemer Bennie van Boerum uit Dokkum (60) maken de eerste acht personen compleet.

De lijst ziet er verder als volgt uit:

9. Minne Bouma, Ferwert (62);

10. Klaas Ate Wijma, Kollumerzwaag (21);

11. Rienold Hofstede, Nes (39);

12. Klaas Slagman, Morra (43);

13. Fon van Dusschoten – de Ronde, Kollum (59);

14. Sake Westra, Ferwert (63);

15. Janneke Goodijk – Hijlkema, Ternaard (61);

16. Eelke Broersma, Kollumerzwaag (43);

17. Anne Alkema, Marrum (71);

18. Meta van der Wekken – Akkerman, Dokkum (55);

19. Jaap van der Boon, Kollumerzwaag (58);

20. Auke Elsinga, Lioessens; (65);

21. Hannie Dijkstra – Troost, Ferwert (47);

22. Pieter Sijtsma, Dokkum (67);

23. Mient Holwerda, Blije (76);

24. Dirk van der Meulen, Dokkum, (61);

25. Jenny Koppe – Van Winkel, Dokkum (69).

Ook hebben de leden het verkiezingsprogramma met als thema ”de kracht van samen” vastgesteld, waarbij niet gesproken wordt over beloftes maar over ambities. Binnen de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân zoekt de ChristenUnie in geloof de kracht van samen in het leggen van nieuwe verbindingen tussen lokale gemeenschappen. Dit is verder uitgewerkt in samen wonen, werken en recreëren, de toekomst van onze kinderen, waarbij iedereen meetelt.