In de schijnwerpers: Neeltje Hietkamp

FEANWALDSTERWAL - In de rubriek ‘In de schijnwerpers’ komt iedere week een persoon aan bod die iets bijzonders beleefd heeft, een prijs heeft gewonnen, bijzonder vrijwilligerswerk doet of iets speciaals gaat doen. Deze week: Neeltje Hietkamp.

Deze zomer gaan namens World Servants honderden jongeren uit Nederland naar derdewereldlanden om de handen uit de mouwen te steken en te bouwen aan verandering in deze landen. De jongeren bouwen onder andere aan scholen, lerarenwoningen en klinieken. Eén van hen is Neeltje Hietkamp uit Feanwâldsterwâl. Zij vertrekt donderdag 19 juli voor drie weken naar Guatemala. Het is de derde keer dat Neeltje op reis gaat met World Servants.

Waarom ga je je zomervakantie spenderen aan een bouwproject in Guatemala?

“Twee jaar geleden ging ik voor het eerst op reis met World Servants. In Malawi bouwde ik met een groep aan lerarenwoningen. Vorig jaar ging ik naar Zambia om te bouwen. Beide keren dacht ik bij thuiskomst: ‘Dit is niet de laatste keer geweest’. Ik ben jong, ben nog aan het studeren en heb nog geen relatie. Ik zou ook met vriendinnen op feestvakantie kunnen gaan naar Spanje. Maar dit doet me meer. Drie weken voor ons maakt voor de mensen daar soms een wereld van verschil. Daar doe je het uiteindelijk voor.”

Wat verwacht je van je reis naar Guatemala?

“Guatemala moet een prachtig land zijn. Het is er erg vulkanisch. Onlangs is er een vulkaan uitgebarsten en ik heb begrepen dat dat wel veel problemen heeft veroorzaakt. Het plaatsje waar wij naartoe zullen gaan is op ongeveer dertig kilometer van deze vulkaan. We zullen daardoor vast iets van de gevolgen van de uitbarsting mee gaan krijgen. Verder sta ik er vrij blanco in. Ik zie wel wat er op me afkomt. Het project zal wel anders zijn als de projecten die ik in Afrika aan deelnam. Hier bouwen we aan een dak van een gebouw waar kinderkampen gehouden worden. Kinderen uit sloppenwijken, waar veel criminaliteit en misbruik plaatsvindt, kunnen hier een week per jaar naartoe. Om bij te komen, maar ook om te leren over zaken als eigenwaarde.”

Deelnemen aan een dergelijk project kost veel geld. Hoe heb je dit bijeen gebracht?

“De kerk waar ik naartoe ga heeft me veel gesteund, en dat al drie jaar op rij. Ik ben dan ook de enige in onze gemeente die met World Servants op reis gaat. Ik probeer iedere keer na afloop van de reis te delen wat de reis met me gedaan heeft, en ik merk dat dat gewaardeerd wordt. Dat motiveert me ook om verder te gaan. Om geld in te zamelen heb ik in het begin van dit jaar een stamppotbuffet gehouden in De Mienskip in Feanwâlden. Dat was heel gezellig, er kwamen tachtig mensen op af. Voor sommigen was het echt een avondje uit. Daarnaast heb ik giften ontvangen van mensen, en collectes ontvangen van de kerk. Ook zijn er meisjes in het dorp die lege flessen voor me opgehaald hebben. In die meisjes zie ik zeker potentiële World Servants-kandidaten!”

Wanneer is het project voor jou geslaagd?

“Ik hoop dat we in Guatemala iets van verandering mogen zien. Dat we mogen zien en ervaren dat wat we daar gedaan hebben van betekenis is voor de kinderen. Dan is het project voor mij geslaagd.”

Johanna Kommerie