Op droog veld mooie partij buurtkaatsen

Ternaard - Zaterdag werd door kaatsverenging ‘It moat kinne’ het buurt kaatsen gehouden. 13 parturen gingen op het zonovergoten Groene Hart van Ternaard de strijd met elkaar aan. Buurtvereniging Yn ‘e Runte won in de A klasse en Wjuk 1 won in de B klasse.

Deze partij werd mogelijk gemaakt door de sponsors Installatiebedrijf Brander en Spar Herder. Veel buurten waren vertegenwoordig bij deze jaarlijks terugkomende partij van kaatsvereniging ’t Moat Kinne. Fanatiek werd er gestreden om de prijzen, de kaatsroutiniers hadden de overhand maar ook enkele nieuwelingen kwamen ten tonele. In de B klasse werd gekaatst met een verliezersronde. Na een middag mooi kaatsen was de uitslag als volgt:

Eerste verliezersronde B klasse: Buurt Achter Skoalle, Bert Bakker, Yme Braaksma en Hendrik Bauke Boltjes. Eerste winnaarsronde B klasse: Buurt Wjuk 1 Germer van der Weg, Wietske van der Weg en Alex van der Weg. In de A klasse ging de eerste prijs naar Buurt Yn’e Runte, Christa Rijpstra, Wytse Sipma en Roel Hoekstra.