Een nieuwe naam voor het nieuwe informatiecentrum van Natuurmonumenten en de VVV

SCHIERMONNIKOOG De voorbereidingen voor het nieuwe informatiecentrum van Natuurmonumenten en de VVV zijn in volle gang. Op 5 juli heeft een bewonersavond plaatsgevonden over het voorlopig ontwerp van het nieuwe informatiecentrum van Natuurmonumenten en de VVV op de locatie Reeweg 9.

De stuurgroep Centrum Gastvrij Schiermonnikoog heeft gemerkt dat veel mensen ideeën hebben over mogelijke namen voor dit nieuwe centrum en nodigt u daarom uit een suggestie voor een naam in te dienen. De stuurgroep heeft in het voortraject al twee namen ontvangen, te weten:

- Eilander Ambassade

- Eilandhuis

U kunt aangeven of u een voorkeur heeft voor één van deze beide namen of een suggestie voor een andere naam doen. U heeft hiervoor tijd tot en met vrijdag 20 juli.

Voorwaarden waaraan een naam in ieder geval dient te voldoen:

- de naam dient maatschappelijk aanvaardbaar te zijn;

- de naam is niet in strijd met de identiteit van Natuurmonumenten en de VVV;

- de naam moet goed leesbaar zijn en goed uit te spreken;

- leestekens worden niet weergegeven.

Een jury zal de ingezonden namen beoordelen en een keuze maken. De leden van de jury zijn Monique Talsma, Arend Maris, Roland Sikkema en Mia Michels (juryvoorzitter).

Graag ontvangt de stuurgroep uw suggesties uiterlijk 20 juli in de brievenbus van het bezoekerscentrum aan de Torenstreek of via e-mail m.michels@ivn.nl

Vóór 1 augustus hoopt de stuurgroep de definitieve naam bekend te maken.