Kantine SC Twijzel breidt uit voor regio

Twijzel - De kantine van SC Twijzel wordt groter en komt beschikbaar voor nieuwe doelgroepen in de omgeving.

In totaal gaat het in deze regio in deze ronde om ruim €164.000,-.

Met ruim 160 actieve leden, een groot aantal vrijwilligers, 70 sponsoren en vele trouwe supporters neemt de voetbalvereniging in het 1.100 inwoners tellende dorp een belangrijke plaats in. SC Twijzel groeit; daarom is een uitbreiding en verbetering van de huidige kantine – vooral wat de sanitaire voorzieningen betreft – noodzakelijk.

Daarbij biedt de uitgebreide kantine mogelijkheden om nieuwe doelgroepen aan te spreken: de club wil de kantine delen met de rest van het dorp en de omliggende regio. Gebiedsgedeputeerde Johannes Kramer: ,,In hiel goed inisjatyf fan ‘e klup, dy’t sa ek syn maatskiplike ferantwurdlikheid nimt. Hjirmei ferbynst ferienings en wurdt de leefberens yn ‘e regio fergrutte."

Een lokaal bouwbedrijf zal een deel van de verbouwing uitvoeren. Het grootste deel neemt de club zelf voor zijn rekening.

Iepen Mienskipsfûns
Het Streekplatform adviseerde in deze tweede ronde van 2018 positief over 11 projecten in Noordoost Fryslân. Kijk voor meer informatie over het IMF en het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl/imf. Van 17 september tot en met 12 oktober 2018 17.00 uur kunnen inwoners van Fryslân weer subsidie aanvragen voor zowel IMF als LEADER. Voorwaarde is een goed initiatief voor het verbeteren van de leefbaarheid in hun wijk, dorp of regio.