Eerste paal voor uitbreiding Klaas Westra Transport

DOKKUM - Vrijdagmiddag werd bij Klaas Westra Transport in Dokkum door wethouder Pieter Braaksma de eerste paal voor de uitbreiding van het bedrijf geslagen. Het Dokkumer transportbedrijf is het eerste bedrijf dat gebruik maakt van de recente uitbreiding van industrieterrein Betterwird. Het familiebedrijf dat in Nes begon, maakte een gestage groei door de afgelopen jaren. Inmiddels wordt het bedrijf door de tweede generatie Westra gerund en ook de derde generatie draait volop mee in het bedrijf.

Groei

Eind maart is de gemeente Dongeradeel gestart met de aanleg van de volgende uitbreidingsfase van bedrijventerrein Betterwird in Dokkum. Doordat de vraag naar bedrijfskavels in Dokkum blijft groeien, onder andere als gevolg van de aanleg van de Centrale As, wordt nu de tweede uitbreidingsfase opgestart. Door deze uitbreiding komt er 6 hectare nieuw bedrijventerrein beschikbaar. Hiervan wordt 1,5 hectare geschikt voor watergebonden bedrijven door de aanleg van een insteekhaven vanaf de Dokkumer Ee.

De provincie Fryslân heeft met de gemeenten in Noordoost Friesland nieuwe afspraken gemaakt over de aanleg van bedrijventerreinen in de regio. Met de ondertekening van het convenant Bedrijventerreinen Noordoost Fryslân 2018-2025 kunnen Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradiel, Ferwerderadiel, Kollumerland en Tytsjerksteradiel vooreerst voldoen aan de groeiende vraag naar bedrijventerreinen in de regio. De laatste jaren is er sprake van een sterk toenemende vraag naar bedrijventerreinen in Noordoost Friesland. Gemiddeld gaven gemeenten de afgelopen periode 3,58 hectare aan bedrijventerreinen uit. In 2017 ging het al om 8,9 hectare, terwijl er voor 2018 een uitgifte van minimaal 14 hectare wordt voorzien.

Focus op Dokkum

In het nieuwe convenant wordt gesproken van een gemiddelde uitgifte van 5 hectare per jaar, in plaats van de huidige 3,4 hectare. Dat betekent dat er nieuwe ontwikkelingsruimte in de regio ontstaat van 17,9 hectare. Net als bij het vorige convenant ligt de focus op de belangrijkste regionale kernen: Dokkum, Burgum, Surhuisterveen, het cluster Kollum-Buitenpost en Feanwâlden. Daarnaast is er maatwerk mogelijk voor lokale, vaak kleinere bedrijven, zodat deze zich in het eigen dorp kunnen vestigen.

Eigen foto