Oude watertoren Schiermonnikoog terug in eilander handen

SCHIERMONNIKOOG - De sterk vervuilde oude watertoren op Schiermonnikoog is terug in eilander handen. De "stichting Behoud Zuidertoren", waarachter twee eilanders schuil gaan, heeft de voormalige vuurtoren van KPN gekocht. KPN blijft de toren als zendmast gebruiken. De nieuwe eigenaar neemt de verplichting op zich de toren schoon te maken en te restaureren. In de toren zal een kleine expositieruimte worden gevestigd. Ten noorden van de zendmast komt een verwonderingspad met beelden, dat de relatie tussen cultuur en natuur benadrukt.

Wat er met de watertank in de toren zal gebeuren is nog niet bekend. Voorlopig blijft die nog zitten. Daarom zal de toren niet geschikt zijn als uitkijkpunt.

Over de aankoop van de toren is twee jaar onderhandeld. Tegelijkertijd speelde het initiatief van enkele eilanders om de toren schoon te maken en het buitenterrein een opknapbeurt te geven en toegankelijk en aantrekkelijk te maken voor eilanders en gasten. Twee jaar geleden werden daartoe op de Zomermarkt handtekeningen van eilanders en toeristen verzameld. Deze werden in een goed bezochte bijeenkomst in Hotel van der Werff aangeboden aan KPN. De initiatiefgroep richtte daarna de Stichting Zuidertoren op. Dankzij gelden van KPN, het Monumentenfonds en een gulle gever kon de toren worden opgeknapt. Daarvoor was 60 duizend euro beschikbaar.

Toen het plan tot aankoop bekend werd besloten de twee stichtingen samen te werken. De stichting Behoud Zuidertoren zal de renovatie van de toren op zich nemen en het jaarlijkse onderhoud. De Stichting Zuidertoren gaat het terrein rondom de toren opknappen. Zij had daarvoor reeds bijdragen ontvangen van het Iepenmienskip Fûns en de gemeente. Deze opknapbeurt zal in nauw overleg met de nieuwe eigenaren gebeuren, nadat de renovatie van de toren is voltooid.

De renovatie is gepland in de zomer van 2018. Volgens een woordvoerder van de nieuwe eigenaar hebben de activiteiten van de eilander initiatiefgroep als een katalysator gewerkt om de toren weer in handen te krijgen.