Feestelijke opening nieuwe brug " De Ferbining" over de Riet

HOLWERD - De brug verbindt het dorp Holwerd, via de Nije Púndyk, met de zeedijk en het project ‘Holwerd Buitendijks’ van Staatsbosbeheer. Mevr. Jesler Kiestra (Hoofd Staatsbosbeheer Fryslân) (L) en Wethouder Pytsje de Graaf-van der Meer( gemeente Dongeradeel).

Het is een bijzondere brug, de naam "De Ferbining" is goed gekozen. Niet alleen omdat er van de vijftig inzenders voor de naam, vijf voor deze naam hadden gekozen. Tussen alle plannen die er rondom Holwerd zijn, gerealiseerd of nog in een ontwerpfase, vormt dit object met het aangesloten kunstwerk de verbinding. Zowel fysiek als in tijd. Zo is de brug een koppeling aan het plan Holwerd aan zee door de toevoeging van het kunstwerk van Sense of Place, ontworpen door Linette Raven, weer een token van het veel tijd kostende miljoenenplan. Straks ligt de brug aan de oostrand van het "Holwerd aan Zee". Ook symboliseert de brug de verbinding die in de gemeenschap van Holwerd gaande is: het samengaan van de feestvereningen, de aanstaande brede school in het dorp.

Foto’s: Jan Spoelstra