Weerstand buurt Harkema tegen woningbouw op groenstrook

Harkema - De bouw van een tweetal twee-onder-een-kapwoningen op de Fûgelkamp in Harkema stuit op weerstand van omwonenden.

Buurtbewoners verzetten zich tegen de plannen, omdat er volgens hen in het verleden toezeggingen zijn gedaan dat er geen huizen op de braakliggende grond zouden komen.

Het terrein grenst aan de begraafplaats van Harkema. De grond zou worden benut als uitbreiding van het kerkhof en niet voor woningbouw, aldus de buurt. 

Ondanks het protest stemde de gemeenteraad van Achtkarspelen donderdag toch in met de realisatie van de huizen. Een aantal partijen - de fracties FNP, PvdA, PVV en GroenLinks - probeerde middels een amendement de komst van de huizen nog te keren. ,,De noodzaak om deze plek te bouwen ontbreekt”, zo stelde Yde van Kammen (FNP) namens de vier fracties. ,,Ook gaat woningbouw ten koste van de grafrust.” Daarnaast wees Van Kammen ook op de gedane toezeggingen.

Wethouder Jouke Spoelstra vertelde de raad dat hij maandagavond nog een gesprek heeft gehad met een viertal omwonenden. Op zich was het een positief gesprek, aldus Spoelstra. ,,Maar de bewoners gaven uitdrukkelijk aan dat ze het niet eens zijn met de bouw.” 

De wethouder zei met de buurt te hebben afgesproken dat er in het vervolgtraject ‘heel zorgvuldig gecommuniceerd’ zal worden. ,,Wij zullen vanuit de gemeente de buurt proactief op de hoogte houden.” Een van de onderwerpen van gesprek zal de inpassing van de woningen worden, aldus Spoelstra.