Jurre, Anniek en Jilke in de 'wolken'

Morra/Lioessens - Bij de ingebruikname van de zonnepanelen te Morra/Lioessens op 20 april jl. was er voor de kinderen van de basisschool een ballonnenwedstrijd aan verbonden. Dat een ballon een erg grote afstand af kan leggen werd duidelijk bij de uitreiking van de prijzen. De ballon van Jurre Bakker werd gevonden bij Lübeck voorbij Hamburg. Hij won de eerste prijs. Anniek Hoekstra en Jilke Ozenga wonnen de tweede en derde prijs. De kaartjes werden gevonden in respectievelijk Grauel en Grossheide, beide in Duitsland.

Eigen foto