Unieke samenwerking voor goede ouderenzorg Ameland

ameland - Om ouderen zo lang mogelijk op Ameland te kunnen laten wonen, is op 20 juni een intentieverklaring getekend door de Gemeente Ameland, De Friesland Zorgverzekeraar, Zorgkantoor Friesland, Thuiszorg Het Friese Land en de KwadrantGroep.

De zorgaanbieders en zorgfinanciers slaan de handen inéén om te komen tot toekomstbestendige zorg en integrale zorgfinanciering. Gestreefd wordt het experiment per 1 januari 2019 te starten. Het experiment is dan uniek in Nederland.

Voorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), mevr. Dr. M.J. Kaljouw onderstreepte het belang van dit initiatief door een werkbezoek te brengen aan het eiland. Zij was bij de ondertekening aanwezig.

Thuiszorg Het Friese Land en de KwadrantGroep, eigenaar van woonzorgcentrum De Stelp, maakten al eerder bekend als één uitvoeringsorganisatie verder te willen gaan op Ameland om de zorg in de toekomst te blijven garanderen. Vanuit het Nederlandse zorgstelsel komen ouderen onder meer in aanraking met de gemeente die Wet maatschappelijke ondersteuning uitvoert (bijv. voor huishoudelijke hulp), met de zorgverzekeraar die de Zorgverzekeringswet uitvoert (bijv. voor thuiszorg) en met het Centrum Indicatiestelling Zorg die indicaties stelt voor de Wet Langdurige Zorg (bijv. voor verblijf in een zorginstelling).

De initiatiefnemers hebben al doel van drie financieringsbronnen naar één te gaan. De komende maanden zetten de partijen, samen met de NZa, de nodige stappen om de gewenste integrale bekostiging in de praktijk te brengen. De eilandbewoners kunnen straks bij één loket de zorg regelen zonder belemmerende regelgeving van verschillende wetten.