Inzameling voor restauratie draaiorgel De Granaet

DOKKUM - De Granaet, het stadsorgel van Dokkum, is dringend aan een grote restauratiebeurt toe. Het orgel, ooit aangeschaft door een aantal Dokkumer ondernemers, heeft jarenlang stilgestaan. Ook de wagen zal worden vervangen.

Al met al hangt er een behoorlijk prijskaartje aan. De gemeente Dongeradeel en het stadsfonds hebben een bedrag gesponsord. De Stichting Friese Draaiorgelvrienden stelt 5000 euro beschikbaar voor de restauratie, en hoopt door middel van diverse acties het ontbrekende deel binnen te krijgen, zodat dit mooie instrument zijn klanken weer over Dokkum kan uitstrooien. Ook is de Stichting dringend op zoek naar mensen die willen helpen om het orgel weer op straat te brengen, ervaring is niet nodig, binnen de Stichting is genoeg ervaring om de mensen uit te leggen, hoe je om moet gaan met zo’n kostbaar instrument.

De doelstelling van de stichting is De Granaet in authentieke stijl op te knappen, zodat het orgel weer kan worden gebruikt in de binnenstad van Dokkum en bij verschillende activiteiten.

Om het draaiorgel weer operationeel te krijgen zijn er een aantal essentiële veranderingen nodig. Er moet een grote onderhoudsbeurt plaats vinden. Het orgel is aangetast door houtworm.

De Friese Draaiorgelvrienden wil het orgel in oude staat terug brengen. De eerste stap wordt gezet door de JJ Bouwmanschool in Dokkum. Leerlingen passen de houten driewieler, waar het orgel op hoort te staan. Hierdoor is de Graneat nog steeds een van de vier nog in Nederland bestaande originele draaiorgels op een houten driewieler.

Om het orgel te beschermen tegen vocht en alle weersomstandigheden is er een nieuw zeil nodig. Tevens zijn er twee mansbakjes nodig, deze moeten gemaakt worden.

Om dit allemaal te realiseren is er nog een behoorlijk bedrag nodig, daarom zijn de draaiorgelvrienden op zoek naar een aantal sponsoren. Ook kleine bijdragen zijn welkom! Het bedrag kunt u overmaken op: NL 29 RABO 0346126282 t.n.v. Stichting F.D.V.

Ook belangrijk is dat er mensen zijn die met het orgel op straat willen staan. Reacties naar de voorzitter van de Stichting: Cor Anjema Tel. 0519 561926 of email c.anjema@knid.nl