Inspecteur Boelensschool, Schiermonnikoog

Geslaagd aan de Inspecteur Boelensschool, Schiermonnikoog:

Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg: Ketama Dam, Schiermonnikoog; Meike Talsma, Schiermonnikoog.

Vmbo theoretische leerweg: Jan Postma, Schiermonnikoog; Joris van der Zaag, Schiermonnikoog.