Rabobank clubkascampagne en Swaddekuier voor ALS

Buitenpost - Tussen 15 en 30 juni mogen alle Rabobank-leden stemmen voor de clubkascampagne. Het bestuur van de Stichting Swaddekuier roept de Rabo-leden op om te gaan stemmen op de Swaddekuier. 

Alle stemmen die tijdens de clubkascampagne op de Swaddekuier worden uitgebracht, worden op zaterdag 7 juli door de wandelaars op de 10, 20 en 40 kilometer omgezet in klinkende munt die bestemd wordt voor onderzoek naar een medicijn tegen de dodelijke spierziekte ALS.

Het via de clubkascampagne ingezamelde geld gaat in z’n geheel naar ALS. In Noord-Nederland overlijden jaarlijks veel jonge mensen aan deze dodelijke spierziekte. Om een daad te stellen heeft de Stichting Swaddekuier in nauwe samenwerking met de Rabobank Drachten Friesland Oost de wandeldag opengesteld voor deze actie waarbij de toegekende stemmen worden omgezet in bewegen voor ALS.

Zoals bekend wordt op zaterdag 7 juli de Swaddekuier-wandeltocht gehouden over afstanden van 10, 20 en 40 kilometer door het fraaie landschap van de Noordelijke Friese Wouden (NFW). De boeren in de streek zetten hun stallen en land open voor de wandelaars en Staatsbosbeheer presenteert de mooiste stukjes natuur in het gebied. 

Speciaal in het teken van ALS is er die dag een rolstoelvriendelijke route van 10 kilometer. Vertegenwoordigers van de stichting ALS zijn op 7 juli de hele dag aanwezig om geld in te zamelen voor de bestrijding van ALS door onderzoek naar goede medicijnen. 

Deelnemers aan de Swaddekuier kunnen de te lopen kilometers laten sponsoren door familie, vrienden en bekenden en het geld overhandigen aan de mensen van ALS of overmaken op bankrekening NL80RABO 0138557489 ten name van ALS Friesland onder vermelding van ‘ Swaddekuier voor ALS.’ Op de website www.swaddekuier.nl kan iedereen zich inschrijven en meedoen.