CDA Statenfractie omarmt plannen Holwerd aan Zee

HOLWERD - De CDA Statenfractie Fryslân omarmt de plannen voor het project Holwerd aan Zee en dient hiervoor bij de behandeling van de provinciale Kadernota op 27 juni een amendement in. Als dit project gerealiseerd kan worden, dan zal dat een positief effect hebben op de leefbaarheid van een gebied dat geconfronteerd wordt met een krimpende bevolking en het verlies van voorzieningen. Het project Holwerd aan Zee is een initiatief uit de gemeenschap, het gaat om anders kijken naar de regio en kansen creeëren. De CDA Statenfractie was vanochtend in Holwerd en blij verrast met de nu al positieve ontwikkelingen in de regio.

De afgelopen decennia zijn er voor Noordoost Fryslân door diverse overheden talloze plannen en visies ontwikkeld om de regio een stevige impuls te geven. Hiervoor hebben inwoners uit Holwerd een werkgroep opgericht. Deze werkgroep heeft onder andere alle goede elementen uit bestaande plannen en visies gehaald met het plan Holwerd aan Zee (HaZ) als resultaat.

Positieve uitstraling

Het project Holwerd aan Zee heeft de wind in de zeilen gekregen. De eerste fase is uitgewerkt met daarin een doorbraak door de zeedijk en een verbinding tussen het dorp en de Waddenzee. Daarnaast komt er een meer met een kleinschalig recreatiepark, wordt er 35 ha grond in natuur en water omgezet en komen er tal van recreatieve voorzieningen. Statenlid Johan Tjalsma: “De verbinding tussen het wad en het dorp zorgt voor een positieve uitstraling naar een breed gebied aan het wad. Dit project draagt bij aan een verdere ontwikkeling van recreatie en toerisme en levert extra werkgelegenheid op. Daarnaast wordt een flink areaal aan nieuwe natuur gerealiseerd.”

Kansrijk

Voor de financiering wordt een beroep gedaan op het Waddenfonds, de Regiodeals, de deal Waddenzee in samenwerking met de provincies Noord Holland en Groningen en andere fondsen. Deze aanvragen lijken kansrijk. Om een positieve uitslag te bereiken is echter ook financiering vanuit de provincie nodig. Het CDA vindt daarom een bijdrage van de provincie gerechtvaardigd.