Nieuwe school De Pionier bouwt aan de toekomst

DOKKUM In de wijk de Trije Terpen in Dokkum start na de zomervakantie een nieuwe school: cbs De Pionier. Een school die zich niet alleen op leerprestaties richt, maar ook heel nadrukkelijk op het welbevinden van de kinderen; elk kind moet zich goed voelen op school!

Locatie en ontwerp

De school komt in eerste instantie in een tijdelijk onderkomen, op het braakliggende terrein aan de Alde Terp en Bauwert. Deze week was er een informatiebijeenkomst over de school. Daarin werd een impressie gegeven van het nieuwe gebouw en werd het nieuwe team gepresenteerd. De school wordt zo ingericht dat er verschillende soorten werkplekken zijn. Naast de min of meer traditionele klaslokalen komen er nissen om in te werken en is er een soort woonkamer waar kinderen in groepjes kunnen zitten. Kinderen mogen in overleg met de leerkracht kiezen welke instructiemomenten ze volgen en kunnen ieder voor zich vooruitgang boeken op hun eigen niveau.

Onderwijsconcept

De school gaat niet werken binnen de kaders van een bestaand onderwijsconcept, maar gaat die aspecten van verschillende concepten combineren die werken! Samen met het nieuwe team gaat dat onderwijsconcept gebouwd worden, maar de drie uitgangspunten staan al:

1. Kennisontwikkeling; bij kennisontwikkeling gaat het om leerprestaties. Aan de ene kant moeten die aansluiten bij de leerdoelen die gehaald moeten worden en aan de andere kant bij de behoeften van het kind. Kinderen op De Pionier mogen op hun eigen niveau, in hun eigen tempo en op een werkplek die zij plezierig vinden, leren.

2. Geluk en welbevinden; naast de leerprestaties is er op De Pionier veel aandacht voor het vergroten van geluk en welbevinden. Kinderen (en ook ouders en leerkrachten) moeten zich fijn voelen op school. Als een kind lekker in z’n vel zit, leert het beter.

3. Ruimte voor ontwikkeling, ontspanning en ontmoeting; om de snelle veranderlijke wereld aan te kunnen, moeten kinderen ook leren ontspannen. Daarom is er extra aandacht voor bewegen, muziek en natuur.

Kinderopvang

Op De Pionier wordt ook peuter-, voorschoolse en naschoolse opvang aangeboden.

Kijk voor meer informatie op pionier-arlanta.nl. Aan deze website wordt ook nog gebouwd!