Twee AED’s beschikbaar in Burdaard

BURDAARD Op Tweede Pinksterdag in 2016 werd een deelnemer aan de Fietselfstedentocht onwel in Burdaard. Omstanders – waaronder Jantine Jansma- startten direct een reanimatie. Het slachtoffer is met een hartslag door de ambulance afgevoerd. Helaas heeft deze persoon het uiteindelijk niet gered.

Deze gebeurtenis riep in Burdaard de vraag op: “Wat kunnen we in ons dorp doen om de overlevingskans van een slachtoffer met een hartstilstand te vergroten?” Jantine voegde de daad bij het woord en er werd -in samenwerking met Dorpsbelang Burdaard-Jislum eo en Fryslân Hartveilig- geregeld dat jaarlijks een reanimatiecursus voor burgerhulpverleners wordt gegeven. Op dat moment waren er nog weinig inwoners van het dorp aangesloten bij het alarmeringssysteem van HartslagNU!

In 2017 is door Margreet Joustra, Petra van der Velde en Gerie Brouwer een contactgroep voor de burgerhulpverleners in Burdaard opgezet die bijeenkomt om ervaringen te delen en van elkaar te leren bij of na een reanimatie. Deze groep komt naar behoefte bij elkaar. Inmiddels zijn er 25 inwoners aangemeld bij HartslagNU en wordt ook de contactgroep groter.

De benodigde AED’s was een ander verhaal. De eerste subsidie aanvraag werd afgewezen. Uiteindelijk is, met een collecte bij inwoners en bedrijven in maart van dit jaar, het benodigde geld bijeen gebracht. Ook werd alsnog ingestemd met het naar buiten plaatsen van de AED van MFC Het Spectrum.

Beiden AED’s in kasten hangen op hun plek en zijn 24/7 beschikbaar.

Het doel is bereikt: twee AED’s aan weerzijden van de Ee.

Op 19 mei werd in aanwezigheid van de Werkcommissie BurdaardHartveilig, Dorpsbelang, collectanten en burgerhulpverleners de AED bij supermarkt ‘Super oan è Ie’ officieel in gebruik genomen.