Postmapartij KV de Kletsers in Hantum

HANTUM - Door te weinig opgave kon de allereerste partij strjittekeatsen op 10 mei op de terpen/Heerewei niet doorgaan. Ook de opgave voor de Postmapartij kwam zeer langzaam op gang. Uiteindelijk waren er vijftien dames en heren om mee te doen aan deze partij.

Bij de Senioren waren de eerste twee wedstrijden erg spannend en eindigde beide met 5-5, 6-0 dus dat waren aardig aan elkaar gewaagde parturen.

Doordat er vijf parturen waren had het bestuur besloten om elke keer met een earst te starten want anders zou het nachtwerk worden doordat er vier keer gekaatst moest worden.

De eerste prijs was overduidelijk, want dit partuur had alles gewonnen. Om de tweede en derde prijs moest er naar de earsten gekeken worden .

De eerste prijs was voor Pieter Toren, Willemien Terpstra, Oane Postma. De tweede prijs was voor Douwe Jouke Yntema, Johan Postma en Sally Jansma.

Bij de junioren waren de deelnemers in twee groepen verdeeld. De oudere/gevorderde kaatsers en de jongere/beginnende kaatsers.Hier waren beide acht opgaven dus konden beide groepen verdeeld worden in 4 parturen van 2. Er werd flink gestreden en ontzettend hun best gedaan om de punten binnen te slepen. Zo kwam sponsor Postma ook met een krans thuis die door één van zijn zoon werd gewonnen.

De eerste prijs voor de jongere jeugd ging naar Nyncke Sijens en Jelte Pieter Postma. De tweede prijs was voor Danique Bruinsma en Afina Hiemstra. De eerste prijs bij de oudere jeugd was voor Andries van der Woude en Menno Eelkema. De tweede prijs was voor Peder Dijkstra en Marije Wiersma.