Ternaard komt met tien argumenten tegen gaswinning

TERNAARD - De actiegroep Ternaard foar de Wyn doet op 2 juni in Harlingen mee aan de landelijke actie Samen Tegengas. Andere deelnemers zijn onder meer Feste grûn, Laat Friesland niet zakken, Milieudefensie en de Waddenvereniging.

De actiegroep verspreidt in Ternaard huis-aan-huis een flyer met daarin tien argumenten tegen gaswinning.

1. Laat de bodem niet zakken.

Gaswinning onder Noardeast-Fryslân, bij Ternaard, geeft hoe dan ook bodemdaling en die bodemdaling heeft grote gevolgen voor de waterstand: slecht voor de fundamenten van onze huizen en boerderijen – en het herstellen van de gevolgen kost veel geld… als de gevolgen überhaupt te herstellen zijn.

2. Ook kleine velden beven.

Praktijkvoorbeelden te over: niet alleen bij het grote Groningen-gasveld, ook rond de ‘kleine velden’ zorgt gaswinning voor aardbevingen, zoals laatst in Lauwerszijl. Deze bevingen kunnen in kracht zelfs even sterk zijn. Dat geeft schade aan gebouwen.

3. Bodemdaling ijlt nog jaren na.

Ook als een gasveld wordt afgesloten, kan de bodemdaling nog vele jaren een feit zijn.. En dus is de zogenaamde ‘hand aan de kraan’ (snel stoppen met pompen) een ordinaire verkooptruc. Alleen niet-boren betekent 100% veiligheid.

4. De NAM trilt ook.

Niet alleen de bodem van Groningen, ook de NAM zelf zit vol scheuren. Er dreigen meerdere miljardenclaims terwijl Shell en Exxon hun aansprakelijkheid ontkennen. Rara: wie betaalt de schade als de NAM failliet is?

5. Geen boortoren in Ternaard.

Wie wil een boorlocatie binnen de bebouwde kom van een dorp? De boortoren is tijdelijk, maar dat geldt niet voor de buizen, tanks en lawaaierige transformators en compressoren. Zou de president-directeur van Shell Nederland dat in haar tuin willen, dag en nacht, inclusief gasfakkel?

6. Geen garanties tegen fracking.

Overal om ons heen is het patroon zichtbaar: wat begint als ‘gewone’ gaswinning wordt, als het gasveld half leeg is, een nieuw niet te stoppen ‘cadeau’: fracking. Een ‘cadeau’ met chemische verontreiniging van onze bodem en ons water!

7. Pal naast de Waddenzee.

De inwoners van Noardeast-Fryslân zijn trots op het prachtige Werelderfgoed Waddenzee. Helaas staat de zeespiegel –langzaam maar zeker- steeds hoger. En kan, vanwege bodemdaling als gevolg van gaswinning, dit unieke natuurgebied kopje ondergaan. Wij willen het Wad aan onze kinderen doorgeven zoals wij het gekregen hebben.

8. Ternaard moet één dorp blijven.

Gaswinning zaait méér dan bodemdaling en scheuren. Het zaait ook verdeeldheid. Wij willen geen scheuren in het hart van Ternaard.. En dat is ook helemaal niet nodig.

9. Het gas van Ternaard is niét noodzakelijk.

Moet, nu de gaskraan in Groningen dicht gaat, die in Friesland verder open? Nee, het gas onder ons dorp en onder de Waddenzee is namelijk een ander soort aardgas. Het is ‘hoog calorisch’ en wordt niet gebruikt voor verwarming en koken, maar voor de industrie. Daar zijn genoeg alternatieven voor en belangrijker: er is helemaal geen tekort aan gas. Gaswinning in Ternaard is dus niet noodzakelijk!

10. Het gas van Ternaard is niét nuttig.

De NAM en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) willen tot op het laatst zoveel mogelijk geld verdienen met gaswinning en zeggen dat dat ‘nuttig’ is. Ja, voor henzelf, maar niet voor Ternaard, Dongeradeel of Friesland en ook niet voor de rest van Nederland. In Nederland WAS verduurzaming jarenlang onmogelijk. We waren een hekkensluiter in Europa. Tot de gaskraan, dankzij het protest van de Groningers, dicht moest – toen kon het opeens dus wel. Kortom: waar een wil is, is een weg. Laat het gas onder het gras, de toekomst is duurzaam!

Noardeast-Fryslân heeft toekomst, gas niet. Spreek je ook uit: ga op 2 juni mee naar Harlingen om te protesteren tegen gaswinning. Bij voldoende deelname rijden er bussen heen en weer. Opgave via:

Anna Anjema : anna.anjema@knid.nl