Jaarlijks ledenreisje KBO Dokkum.

DOKKUM De KBO afdeling Dokkum heeft dinsdag het jaarlijks ledenreisje gehouden. Via een mooie route vanuit Dokkum kwamen de deelnemers aan in Warfhuizen waar ze de plaatselijke kerk bezochten van kluizenaar broeder Hugo. Vandaar gingen zij verder richting Aduard. Daar bezochten zij het Klooster Museum waar zij uitvoerig werden voorgelicht over het vele zware werk dat de monniken in het waddengebied hebben verricht. Vandaar de uitdrukking het is monnikenwerk. Toen gingen allen als afsluiting naar het Hotel Restaurant Aduard bij familie Kingma waar een heerlijk buffet stond te wachten.

Foto Jan van Empel