265 jaar zingen voor de Heer

Oosternijkerk - Liefst 265 jaar bij elkaar opgeteld hebben deze jubilarissen zich tot nu toe verbonden aan het koor van Oosternijkerk Sjong de Heare. Afgelopen week werden ze in de jaarvergadering gehuldigd voor trouw lidmaatschap de afgelopen decennia. Ze werden voor hun inzet beloond met onder andere een fraaie oorkonde.

V.l.n.r.: Djoke Holwerda-de Vries 45 jaar, Gooi Holwerda-Heeringa 60 jaar, Martje Walda-Sijtsma 60 jaar, Janny Faber-de Jong 50 jaar en Theunis Faber 50 jaar.