60 km/uur zone Ternaard en Wierum

ternaard/wierum - Voor de Koaiwei, ’t Skoar en de Koaterhûsterwei in Ternaard en Wierum wordt een 60 km/uur zone ingesteld. De gemeente voldoet hiermee aan een verzoek vanuit de omgeving.

Op de aangegeven wegen mocht 80 km/uur worden gereden. Omwonenden gaven aan dat de verkeersveiligheid op de betreffende wegen bij Ternaard en Wierum in het geding was.

Voor ‘t Skoar en omgeving is de term ‘bijzondere situatie’ van toepassing. ’t Skoar is een buurtschap waarbij sprake is van lintbebouwing. Er lopen door dit gebied belangrijke fietsroutes, zoals de landelijke fietsroute langs de waddenkust (LF10) en het fietsknooppuntennetwerk.