Watersporters geinformeerd over Erecode Waddenzee

REGIO - Een speciale social mediacampagne attendeert watersporters in het Waddengebied deze zomer op de Erecode voor de Waddenzee. Ondermeer via filmpjes krijgen bezoekers van het Werelderfgoedgebied tekst en uitleg over wat nu wel en niet kan op het Wad.

De campagne ‘Ik pas op het Wad’ is nodig omdat onderzoekers eerder al een teruglopende bekendheid zagen met de Erecode. Deze Erecode bestaat al meer dan 15 jaar. Het bevat zo’n dertig tips hoe je als recreant om kan gaan met de kwetsbare natuur. Het is opgesteld door beheerders, natuurorganisaties, overheden en watersportorganisaties. De kern van de regels is altijd het zelfde gebleven; of je nu loopt, (kite)surft, vaart of zeilt op het Wad, respecteer de unieke natuur door voldoende afstand te houden van vogels en zeehonden.

Samenwerking wetenschap

De campagne is in samenwerking ontwikkeld met het meerjarige wetenschappelijke onderzoek dat nu loopt naar vaarrecreatie op de Waddenzee. Dit onderzoek wordt uitgevoerd via een speciaal Monitoringsconsortium (MOCO, onder meer Stenden University, Rijksuniversiteit Groningen en SOVON Vogelonderzoek). Hieruit blijkt dat het grotendeels goed gaat, maar dat er op sommige plekken toch spanning ontstaat tussen natuur en recreatie.

Verstoring

Zo vindt er bij Razende Bol nog verstoring plaats door open motorboten en op Richel blijken wadlopers van met name charterschepen de nodige onrust te veroorzaken. Grosso modo kun je in elk geval zeggen, aldus de onderzoekers, dat overal waar mensen gaan lopen er in elk geval verstoring is.

Individuele benadering

,,We hebben ons in het verleden vooral op de grote groepen gericht via educatie en trainingen”, vertelt Christiaan Kooistra van het Actieplan Vaarreceatie. ,,Zo is er onlangs een speciale brief naar de Robbentochtondernemers gestuurd met de regelgeving. Maar met de filmpjes op onder meer Facebook en Instagram hopen we nu veel beter de individuele watersporter te bereiken.”

Boegbeelden

Vier boegbeelden in de watersport werken mee aan de filmpjes, elk vanuit hun eigen expertise en ervaringen.

Erecode Waddenzee

Daarnaast zitten er nog meer nieuwe elementen in de campagne over de Erecode. Zo krijgt iedere watersporter die een Waddenhaven aandoet ook een bannerpen met daarop de Erecode. Ook liggen er folders klaar waarop je kan zien waar belangrijke rustplekken zijn voor vogels en zeehonden.

De campagne is inmiddels gestart en neemt in intensiteit toe richting de zomervakantie.

Ik pas op het Wad

“Ik pas op het Wad” is onderdeel van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee. Bij het Actieplan zijn ruim dertig partijen betrokken, waaronder Waddenprovincies, Waddengemeenten, Rijksoverheid, natuurverenigingen, vaarrecreatie-organisaties en de Waddenzee-jachthavens. De aansturing vindt plaats vanuit het Programma naar een Rijke Waddenzee.