Totaalplaatje onderhoudstoestand sportvelden Achtkarspelen

Achtkarspelen gaat de staat van álle voetbal- en korfbalvelden in kaart brengen. Ook de trainingsaccommodaties worden in het overzicht meegenomen.

Tot nog toe had Achtkarspelen alleen de hoofdvelden van de buitensportverenigingen in de onderhoudsplanningen staan. ,,We willen nu alles inzichtelijk maken”, zo stelde wethouder Jouke Spoelstra donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Over wie het onderzoek naar de staat van de velden precies moet uitvoeren en hoeveel dat moet gaan kosten, was het nodige gesteggel in de raad. Een amendement van de FNP, PvdA en PVV bracht de partijen uiteindelijk bij elkaar.

Het is de bedoeling dat er op zo’n kort mogelijke termijn renovatieplannen op tafel komen te liggen die de gemeente met de betrokken verenigingen heeft besproken. Bij het onderzoek naar de staat en conditie van velden wordt gebruikt gemaakt van zowel externe hulp als de deskundigheid van de sportclubs.

Verder gaat Achtkarspelen inventariseren welke wensen er bij de verenigingen leven ten aanzien van aangepast sporten. Ook wordt geïnventariseerd welke aanpassingen op de accommodaties wenselijk zijn om mindervaliden goede toegang te bieden. Een motie daartoe van CDA, GBA, CU en PvdA werd bijna raadsbreed gedragen.