Theaterkerk Nes ontvangt subsidie voor verbouwing

nes - Anke Bijlsma, directeur van Theaterkerk Nes, heeft woensdag een symbolische cheque ter waarde van 149.301,- van FNP-gedeputeerde Johannes Kramer. Het bedrag werd Bijlsma toegekend nadat ze een zogenaamde Leader-subsidie had aangevraagd.

In maart 2017 sloot de Gereformeerde kerk in Nes (gemeente Dongeradeel). Er kwamen nauwelijks nog kerkgangers. Dit past in een landelijke trend. Vele kerken zijn al niet meer in gebruik en in de komende 10 jaar verliezen nog eens circa 1100 kerkgebouwen hun oorspronkelijke functie. Ongeveer 100 daarvan staan in Friesland. Theatermaakster Anke Bijlsma woont in Nes. Vrienden van haar hebben een investeringsmaatschappij. Een jaar geleden kochten ze de leegstaande kerk. Bijlsma werd gevraagd het gebouw te exploiteren. Ze stemde gretig in.

Subsidie

Bijlsma wilde van het gebouw een theaterkerk maken. Om dit te kunnen realiseren, was geld nodig. Bijlsma vroeg een Leader-subsidie aan. Dit is een subsidie voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en een sterkere economie van bepaalde plattelandsgebieden. Bijlsma: ‘Het bleek een lang traject. Gelukkig kreeg ik hulp van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).’

Verbouwing

Kort na de bouwvakvakantie begon de verbouwing. Inmiddels is alle elektra vervangen, werd de kerkvloer geïsoleerd en is de preekstoel uit het gebouw verdwenen. Het ‘lokaal’ waar men vroeger na de dienst koffie dronk, werd geheel gemoderniseerd. Nu is het de ‘horecaruimte’.

Bijzonders

De subsidie werd toegekend. Theaterkerk Nes ontvangt vrijwel het maximale bedrag. Bijlsma is er blij mee. ‘Een last van mijn schouders. Dit gaat enorm helpen bij de verbouwing. Én bij het bieden van iets bijzonders. De mensen moeten willen terugkomen. Culturele voorzieningen zijn noodzakelijk om krimpgebieden in leven te houden.’

Ruimte

Gedeputeerde Johannes Kramer, die Anke Bijlsma op 5 december de subsidiebeschikking overhandigde: ‘Fantastisch wat hier gebeurt. De vele leegstaande kerken vormen een probleem. We willen niet dat ze verkrotten dus geven we graag ruimte aan initiatieven van onderop. Geweldig als een ondernemer dat oppakt.’

Begrafenisplechtigheden

Overigens heeft de oude kerk zijn oorspronkelijke functie niet gehéél verloren. Op verzoek van de dorpsbewoners worden er nog steeds begrafenis- plechtigheden gehouden. Het SNN verstrekt subsidies, faciliteert de noordelijke samenwerking en behartigt de noordelijke belangen in Den Haag en Brussel.