Afscheid redactieleden dorpskrant Foestrumer

westergeest - Donderdagavond was voor drie redactieleden van dorpskrant de Foestrumer in Westergeest de laatste redactievergadering. Jappie de Bruin en Oebele Bijlstra redactieleden van het eerste uur (1990) en Jantsje Wiersma, sinds 1992, vonden het tijd worden voor verjonging. De nieuwe redactieleden, Alie Hoekstra, Heine de Bruin en Mariska Talma nemen het stokje over. Pieter Bosch blijft zitten als redactielid. Jan en Tryntsje Meijer zorgen er ook al vanaf de beginjaren voor dat de dorpskrant bij iedereen in Westergeest wordt bezorgd. De dorpskrant bestaat bijna 30 jaar en komt nog steeds 4 keer per jaar uit. Naar aanleiding van een vraag in de ledenvergadering van Plaatselijk belang in 1990 is men begonnen met het maken van de eerste Foestrumer in A4 formaat. Daarna is het A5 formaat geworden en ook de omslag is verfraaid. In de beginjaren moesten de redactieleden door te knippen en te plakken het concept maken en dan werd het gedrukt op de oude stencilmachine door Jan Burghout uit De Westereen. Na verloop van tijd is het overgegaan naar Drukkerij All Print Dokkum.