Bedrijf Blije gaat spoorrijtuig bouwen

JELSUM/BLIJE - De Stichting NFLS kreeg onlangs voor het ‘Projectplan Spoorrijtuig Jelsum’ een subsidie toegekend vanuit het Streekwurkprogramma van de provincie Fryslân. Het fonds is er op gericht om de leefbaarheid in wijk, dorp of stad te verbeteren. Met deze bijdrage wordt de NFLS instaat gesteld om een replica te laten bouwen van een authentiek spoorrijtuig, zoals die in vroeger dagen door de Noord Friesche Lokaal-Spoorwegmaatschappij werden gebruikt ten behoeve van reizigersvervoer. Het stalen casco - gebaseerd op de originele bouwtekeningen van het spoorrijtuig - zal worden gebouwd bij de firma Postmus Reparatie & Constructie in Blije. In overleg met ROC van Heerenveen wordt onderzocht of de houten interieurdelen, zoals banken, lambrisering en plafonds kunnen worden gemaakt door de vakopleiding.

In het project wordt nauw samengewerkt met Stichting Rustpunt en zorginstelling Will BV. Laatst genoemde gaat de bemensing van het project verzorgen als Friese High Tea (priuwerij) in het spoorrijtuig. Het Spoorrijtuig zelf krijgt een plek op de locatie in Jelsum, gelegen aan het nieuwe fiets- wandelpad Jelsum – Stiens ter hoogte van de aansluiting op de ventweg van de N357. De locatie wordt tevens pleisterplaats voor fietsers en wandelaars en gaat functioneren als een zogenaamd ‘Rustpunt’. Rustpunten liggen aan een fiets- of wandelroute, vaak op een particulier erf met of zonder agrarische bestemming. De bijna 600 Rustpunten vind je in Overijssel, Gelderland, Groningen, Utrecht, Friesland, Drenthe (nieuw in 2018), Laag Holland en West-Friesland (NH). In Zuid-Holland loopt inmiddels een proef met enkele Rustpunten.

Afgelopen week werd door Agrarisch Klusbedrijf Ralf Jansen al een begin gemaakt met het opschonen en uitvlakken van het terrein. Hierbij werden bewust de fundamenten van het station en bijbehorende retiradegebouwtje (wc) blootgelegd zodat straks goed zichtbaar is waar het station precies heeft gestaan. Komend voorjaar wordt de omheining aangepakt, krijgt het groen aandacht en worden spoorse elementen teruggeplaatst. Met de herinrichting van de locatie en de ingebruikname van het spoorrijtuig wil de stichting een positieve bijdrage leveren aan bewoners, de omgeving en sociale innovatie.