Toch subsidie voor armoedebestrijding

BUITENPOST - Hoewel ze te laat waren met hun aanvraag krijgen de Voedselbank en de Kledingbank in Achtkarspelen toch subsidie voor het jaar 2019.

De Voedselbank kan € 8.500 tegemoet zien, de Kledingbank € 4.800.

Beide instanties waren te laat met hun aanvraag wegens ziekte en een lang vakantieverblijf in het buitenland.

Burgemeester en wethouders strijken de hand over het hart omdat beide banken een belangrijke bijdrage leveren aan armoedebestrijding De Voedselbank ondersteunt een deel van de inwoners, die het echt nodig hebben, door hen tijdelijk voedselpakketten te verstrekken. Deze noodzaak is er ook in 2019. De Kledingbank ondersteunt dezelfde groep inwoners door hen van kleding te voorzien. Andere inwoners met een minimuminkomen kunnen gebruikte kleding kopen met 10% korting.

„Weigering van de subsidies zou betekenen dat het exploiteren van beide initiatieven onmogelijk wordt. Hierdoor zullen twee belangrijke schakels uit het netwerk van armoedebestrijding, wellicht zelfs definitief, worden weggenomen. Het hoeft geen betoog dat dit voor onze inwoners, die deze ondersteuning nodig hebben, een zeer negatief effect zal hebben.”, stellen b en w.