Vuurwerkcontroles voor een veilige jaarwisseling

regio - Verkopers maken hun vuurwerkbewaarplaatsen op orde en krijgen hun eerste ladingen vuurwerk binnen. De FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) voert daarom sinds kort weer controles uit om te kijken of de verkopers aan alle veiligheidseisen voldoen. Het doel is om de jaarwisseling en wat daar aan voorafgaat zo veilig mogelijk te laten verlopen. Sinds de vuurwerkramp in Enschede is dit een van de redenen waarom de omgevingsdiensten in het leven zijn geroepen.

In november en begin december vinden door gespecialiseerde toezichthouders van de FUMO de eerste vuurwerkcontroles plaats namens de gemeenten. Tijdens de verkoopdagen, die dit jaar vallen op 28, 29 en 31 december, gaan toezichthouders nog een keer op pad. Voor de opslag en verkoop van vuurwerk zijn de veiligheidseisen zeer strikt.

Met name het naleefgedrag van de regels die gelden rondom de verkoop van vuurwerk worden tijdens de verkoopdagen gecontroleerd. Zo zullen de toezichthouders dit jaar extra alert zijn op de verkoop van de lanceerstandaard voor vuurpijlen en de veiligheid in de verkoopruimte en de opslagruimten.

Vuurwerkverkopers zijn vanaf dit jaar verplicht een lanceerstandaard te verkopen aan consumenten die vuurwerkpijlen kopen.